Monday, July 6, 2015

இப்படிக்கு - உச்சரிப்பு .

முதலில் பாறைகளில் செதுக்கினோம்,
செப்பு தகடுகளில் பொறித்து வைத்தோம்,
காகித வடிவம் கொடுத்து எழுதினோம்,
இப்பயோ வலை தளம் பதிவு,
நாளையோ வெறும் ஒலி சித்திரமே ...?

"இதுக்கு இப்ப என்ன குறைச்சல் ..?"

"குறைச்சல் என்ன ? தொலைத்தே விட்டாலும் தேடவா போகுரீர் ...?
என்னை மீட்கவா வருவீர் ..?"

இப்படிக்கு - உச்சரிப்பு .

Arjunan.I